doradca
finansowy
Jak pracuję

4 kroki do finansowego sukcesu
to jednocześnie...
4 etapy budowania zaufania

Proces współpracy to cztery następujące po sobie kroki. Zawsze zaczynamy od pierwszego. Możemy skończyć po każdym z nich. Decydują zadowolenie ze współpracy i poziom zbudowanego zaufania.

01

Wprowadzenie do współpracy

Na dobry początek 1 lub 2 krótkie rozmowy. Ich cel to:

Dla doradcy

Wstępne poznanie potrzeb lub wyzwań przedsiębiorcy oraz ocena, czy może dać jego firmie usługę w potrzebnym zakresie i oczekiwanej jakości.

Dla przedsiębiorcy

Wstępne poznanie doradcy i jego oferty oraz ocena, czy chce podjąć z nim dalszą współpracę. W tym kroku przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów. Podejmuje tylko decyzję, czy zrobi drugi krok w kierunku współpracy.

Czy taki krótki etap budowania zaufania jest wystarczający dla zrobienia drugiego kroku?

02

Badanie stanu obecnego

Jest to trwająca około 1 miesiąca współpraca. Jej cel to dokładniejsze poznanie przedsiębiorstwa, wyników działalności, diagnoza potrzeb i problemów, poszukiwanie rozwiązań.Ten krok to nie jest koszt. To inwestycja w przyszłość firmy. Zależna od nakładów pracy niezbędnych na dobre rozpoznanie obecnego stanu finansów i procesów oraz przygotowanie dobrych rozwiązań.

W wyniku tego kroku przedsiębiorca otrzymuje solidną informację zwrotną o swojej firmie widzianej okiem zewnętrznego doradcy. Będzie ona dobrą podstawą do podjęcia decyzji o kierunkach zmian i rozwoju.

Ten krok obejmuje:
 • Analizę finansową działalności w ostatnich latach.
 • Przegląd struktury organizacyjnej i procesów w pionie finansowym.
 • Analizę zgłaszanych potrzeb i problemów w zarządzaniu finansami.
 • Sporządzenie raportu zawierającego:
  - Wnioski i propozycje rozwiązań.
  - Rekomendacje dalszych działań.

Po tym etapie odpowiemy sobie na pytanie: czy wzajemne zaufanie wzrosło na tyle, aby razem przejść do poważniejszego już zadania?

03

Transformacyjna zmiana

Celem jest przeprowadzenie niezbędnej zmiany. Od stanu wyjściowego do stanu odpowiadającego aktualnym standardom rynkowym w zarządzaniu finansami.

To okres współpracy mogący potrwać kilka miesięcy. Jest wynikiem rekomendacji wydanych w drugim kroku. Obejmuje zmiany na kilku poziomach:

 • technologicznym – dorównującym standardom rynkowym w systemach i rozwiązaniach,
 • strategicznym – uwzględniającym wieloletnią perspektywę rozwoju,
 • organizacyjnym – uwzględniającym zmiany struktury organizacyjnej i zestawu kompetencji finansowych pracowników,
 • kulturowym – prowadzącym do zrozumienia i akceptacji zmian przez pracowników.

Efektem zmiany jest nowy jakościowo podmiot. Zdolny do wyraźnego postępu i rozwoju oraz umacniania rynkowej pozycji.

Po zakończeniu będziemy mogli odpowiedzieć sobie na pytanie: czy ten etap pozwolił zbudować zaufanie na tyle duże, że możemy przejść do stałych, biznesowych relacji?

04

Stałe wsparcie

Utrwalenie zmian wprowadzonych w wyniku transformacji wymaga stałej współpracy. W celu wzmacniania kompetencji i wspierania właścicieli. Dotrzymanie kroku zmianom rynkowym, wyprzedzanie konkurencji i wzmacnianie pozycji konkurencyjnej wymagają trzymania ręki na pulsie.

Znający już przedsiębiorstwo doradca finansowy może być silnym partnerem w realizacji kolejnych ambitnych planów. Zbudowane zaufanie będzie procentować i wzmacniać pozytywną relację przedsiębiorcy i doradcy.

Zaufany doradca finansowy, dbający o interes właścicieli i wspierający zarząd w prowadzeniu spraw firmy, może znacząco wpłynąć na przyszły rozwój i pozycję przedsiębiorstwa. Przez inicjowanie pozytywnych zmian i ostrzeganie przed trudnymi do przewidzenia zagrożeniami.

Najlepsi przedsiębiorcy mają swoich doradców! Czy ufamy już sobie na tyle mocno, aby pozostać w stałych relacjach?

Zapraszam na bezpłatną konsultację

Chętnie poznam Twoje potrzeby i wyzwania. 30 minut wystarczy, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcemy kontynuować ten pierwszy krok do sukcesu. On nic nie kosztuje, a dużo możemy zyskać poznając się wzajemnie!