doradca
finansowy

Moja oferta to całościowe wsparcie
w czterech powiązanych obszarach funkcjonowania firmy.

Oparta jest na wzorach z instytucji finansowych i firm, które już osiągnęły wysokie standardy zarządzania finansami.

dla kogo?

To rozwiązanie dla tych spośród małych i średnich przedsiębiorstw, które mają ambicję awansować do wyższej biznesowej ligi.

Małe
Średnie
Średnie
Małe
Obszary współpracy
Obszary współpracy
Obszary współpracy
Obszary współpracy
Obszary współpracy
Obszary współpracy
Obszary współpracy
Obszary współpracy
Obszary współpracy
Obszary współpracy
Obszary współpracy
Obszary współpracy
Obszary współpracy
Obszary współpracy

Zarządzanie finansami firmy

Zasoby i celowe nimi gospodarowanie to podstawa finansowego sukcesu
Dlatego ważne jest dobre przygotowanie do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Ich skuteczna realizacja oznacza oszczędność w zarządzaniu zasobami. Także mniejsze straty i wyższą zyskowność całej działalności.

Jest to główny obszar mojego wsparcia dla przedsiębiorstw.

Zarządzanie procesami finansowymi

Zarządzanie procesowe to poprawa kultury organizacyjnej i wzrost efektywności
Już samo uproszczenie i udoskonalenie procesów przynosi wzrost ich wydajności. Podejście procesowe dodatkowo poprawia kulturę organizacyjną i wyniki całego przedsiębiorstwa.

Dlatego proponuję podejście procesowe również w małych i średnich firmach.

Zarządzanie ryzykiem biznesowym

Mądre decyzje biznesowe wymagają umiejętnej kalkulacji ryzyka
Świadomość jego obecności oraz monitorowanie i pomiar pozwalają na rozsądne nim zarządzanie. Powinny być stałymi elementami nowoczesnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Doświadczenie w instytucjach finansowych ułatwia mi jego wprowadzenie również w mniejszych podmiotach.

Rozwój kompetencji finansowych

Pracownicy kompetentni to pracownicy odpowiedzialni
Rozwój firmy wymaga delegowania zadań i podejmowania odpowiedzialności przez pracowników. Jest to szczególnie ważne w takim obszarze, jakim jest zarządzanie finansami.

Przygotowanie pracowników do podejmowania odpowiedzialności za finanse to element mojego wsparcia.

Cel Współpracy

Najważniejszym celem jest pełne wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa, w szczególności:

  • Efektywne wykorzystanie zasobów.
  • Przejrzystość procesów finansowych i operacyjnych.
  • Identyfikację i kontrolę ryzyka biznesowego.
  • Wzrost kompetencji finansowych pracowników.

korzyści

Zgrana współpraca to źródło nadzwyczajnych rezultatów.

Przedsiębiorca dobrze zna swoją firmę i prowadzoną działalność. Doradca finansowy dobrze zna swoje rzemiosło i możliwości. Połączenie ich wysiłków musi przynieść niesamowite efekty. Tym sposobem przedsiębiorca osiąga wiele wymiernych, finansowych i niefinansowych korzyści.

Wzrost efektywności

Z zewnętrznej perspektywy dostrzegam miejsca nieefektywnego wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. Najczęściej inne niż te widoczne od wewnątrz. Wskazuję możliwości poprawienia efektywności i sposoby jej osiągnięcia.

Zwiększenie możliwości

Wyższa efektywność działalności to większe zasoby finansowe, lepsza płynność i możliwości dodatkowego finansowania. Razem z dobrymi pomysłami dają większe możliwości wyboru kierunków dalszego rozwoju.

Poprawa jakości

Prawidłowe rozpoznanie przyczyn oraz naprawa trudnej sytuacji finansowej i rozwiązanie krytycznych problemów operacyjnych wspierają budowę kultury organizacyjnej sprzyjającej poprawie jakości produktów i usług.

Zwiększenie stabilności

Świadome zarządzanie finansami, to stabilna pozycja rynkowa przedsiębiorstwa. Jest lepiej postrzegane przez jego uczestników: pracowników, klientów, dostawców i potencjalnych nabywców. Wyższa jest jego rynkowa wartość.

Poprawa relacji wśród pracowników

Wyższe kompetencje finansowe pracowników i dobra ich lokalizacja w strukturze to poprawa w komunikacji i relacjach. Takie zmiany pozytywnie wpływają na jakość współpracy i wyniki finansowe firmy.

Zwiększanie zysków

Wzrost efektywności zasobów, zwiększenie możliwości rozwojowych, ograniczenie strat i zbędnych kosztów to wystarczająco dużo dla wyraźnego zwiększenia zysków. Często jest to ich wielokrotny wzrost.

Identyfikowanie zagrożeń

Występujące problemy finansowe mogą świadczyć o materializacji wcześniejszych zagrożeń. Patrząc z zewnętrznego punktu widzenia z wyprzedzeniem identyfikuję obszary przedsiębiorstwa narażone na niebezpieczeństwo.

Zmniejszenie poziomu ryzyka

Identyfikacja rodzajów ryzyka oraz monitorowanie i pomiar pozwalają na racjonalne zarządzanie nimi. Przyczyniają się do obniżenia jego całkowitego poziomu. Pozwalają na unikanie niekontrolowanych strat.

Koncentracja energii

Pomagam identyfikować procesy najbardziej efektywne, eliminować niewydajne i zbędne. Koncentracja energii, wysiłków i nakładów na tych pierwszych przynosi rewelacyjny wpływ na wyniki finansowe.

Oszczędność czasu

Spędziłem 25 lat nabywając doświadczenie i kompetencje finansowe, którymi dziś dysponuję. Chętnie dzielę się nimi z przedsiębiorcami. To oszczędza im długotrwałej i kosztownej nauki na własnych błędach.

Wzrost efektywności

Z zewnętrznej perspektywy dostrzegam miejsca nieefektywnego wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. Najczęściej inne, niż te widoczne od wewnątrz. Wskazuję możliwości poprawienia efektywności i sposoby jej osiągnięcia.

Zmniejszenie strat

Wzrost efektywności zasobów, większe możliwości rozwojowe plus ograniczenie strat i zmniejszenie zbędnych kosztów to wystarczająco dużo do wyraźnego zwiększenia zysków. Często jest to ich zwielokrotnienie.

Zwiększenie możliwości

Wyższa efektywność działalności to większe zasoby finansowe, lepsza płynność i możliwości dodatkowego finansowania. Wraz z dobrymi planami daje większe pole manewru przy wyborze kierunków dalszego rozwoju.

Identyfikowanie zagrożeń

Problemy w zarządzaniu finansami mogą świadczyć o zmaterializowaniu się nieprzewidywanych zagrożeń. Patrząc z zewnętrznego punktu widzenia z wyprzedzeniem identyfikuję obszary przedsiębiorstwa narażone na niebezpieczeństwo.

Poprawa jakości

Prawidłowe rozpoznanie przyczyn oraz naprawa trudnej sytuacji finansowej i rozwiązanie krytycznych problemów operacyjnych wspierają budowę kultury organizacyjnej sprzyjającej poprawie jakości produktów i usług.

Zmniejszenie poziomu ryzyka

Identyfikacja występujących rodzajów ryzyka oraz monitorowanie i pomiar pozwalają na racjonalne zarządzanie nimi. W rezultacie powodują obniżenie całkowitego poziomu ryzyka biznesowego i unikanie niekontrolowanych strat.

Zwiększenie stabilności

Im bardziej świadome i uporządkowane jest zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, tym mocniejsza staje się jego pozycja konkurencyjna na rynku. Lepiej jest postrzegane przez rynek i wyższa jest jego rynkowa wartość.

Koncentracja energii

Pomagam identyfikować usługi i produkty, które przynoszą największą marżę i eliminować zbędne lub nieefektywne procesy. Koncentracja energii na tych pierwszych przynosi rewelacyjny wpływ na wyniki finansowe.

Poprawa relacji wśród pracowników

Podniesienie kompetencji finansowych i optymalna lokalizacja stanowisk i ludzi  w strukturze organizacyjnej przynoszą poprawę w komunikacji i relacjach oraz pozytywnie wpływają na wyniki współpracy.

Oszczędność czasu

Spędziłem 25 lat nabywając szerokie doświadczenie i kompetencje finansowe, którymi dziś dysponuję. Chętnie dzielę się nimi, aby innym oszczędzić długotrwałej i kosztownej nauki na własnych błędach.

Moja praca to jasna ścieżka współpracy i wymierne rezultaty

Jak pracuję
Człowiek piszący długopisem po kartce papieru

Zapraszam na bezpłatną konsultację

Chętnie poznam Twoje potrzeby i wyzwania. 30 minut wystarczy, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcemy kontynuować ten pierwszy krok do sukcesu. On nic nie kosztuje, a dużo możemy zyskać poznając się wzajemnie!