doradca
finansowy
Janusz Szyszko

Jestem ekspertem
w zarządzaniu finansami z 25-letnim doświadczeniem i praktyką inżynierską.

Janusz Szyszko

Mój cel, misja i Wartości

Mam swoją misję i swoje wartości. Jedne zmieniały się wraz z doświadczeniem, inne utrwalały. Razem ukształtowały moją życiową postawę.

Wyznajesz podobne? Prawdopodobnie Tobie jako przedsiębiorcy będzie po drodze ze mną jako Twoim doradcą.

Mój cel
Pomaganie w rozwoju działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw. 

Moja misja
Poprzez wspieranie w podnoszeniu standardów zarządzania finansami zmierzam do całościowego rozwoju przedsiębiorstw. Szczególnie tych, których celem jest  płynne przechodzenie przez kolejne jego etapy.

Moje wartości
W swoim postępowaniu i działalności kieruję się zestawem wartości, które pomagają mi wytrwać w postanowieniach i wspierają realizację mojej misji. Oto najważniejsze z nich:

01

Kompetencje

Kompetencje są warunkiem utrzymania wysokich standardów zawodowych i skutecznego wsparcia. Dbam o ich wysoki poziom.

02

Odpowiedzialność

Stawiam interesy klienta ponad swoje własne. Tak rozumiem swoją odpowiedzialność wobec przedsiębiorcy.

03

Obiektywizm

Jest warunkiem zachowania wysokich standardów etycznych. Od rzetelnego rozpoznania potrzeb do bezstronnej oceny wyników współpracy.

04

Stabilność relacji

Stabilne wsparcie daje przedsiębiorcy długotrwałe poczucie bezpieczeństwa. W trakcie współpracy i po jej zakończeniu.

05

Zaufanie

Dbam o pozyskanie i utrzymanie zaufania klienta. Przedsiębiorca musi mieć pewność, że jego tajemnice będą szanowane, a dbałość o jego interesy i standardy obsługi będzie zachowana.

06

Empatia

Doświadczenie życiowe i biznesowe, wnikliwość i dbałość o dobro drugiej osoby dają mi zdolność wczuwania się w potrzeby przedsiębiorcy.

07

Uczciwość

Uczciwość to klucz do sukcesu jako doradcy przedsiębiorców. Finanse właścicieli firm to ich bardzo osobista sprawa, którą w pełni szanuję.

Doświadczenie

Ludzie stojący w biurowcu z widokiem na panoramę miasta

25 lat

doświadczenia na rynku finansowym

15

średnia liczba funduszy inwestycyjnych, w zarządzaniu którymi uczestniczyłem

5 mld

wielkość w PLN, jakiej sięgała wartość aktywów współzarządzanych funduszy

Łącznie 45 lat zawodowego doświadczenia. Nigdy nie byłem zwolniony. Zawsze sam wytyczałem sobie kolejne kierunki zmian. Decyzje o zmianach były moimi świadomymi wyborami.

Moja Aktywność Zawodowa

Historia mojej aktywności zawodowej to poszukiwanie nowej wiedzy i nowych doświadczeń.

1983

Własna działalność

Próbowałem szczęścia w przedsiębiorczości. Takiej, jaka była możliwa w tamtym czasie. Stworzyłem i prowadziłem własne gospodarstwo ogrodnicze. Później prowadziłem sklep motoryzacyjny.

Lubiłem samodzielność, swobodę działania i korzystanie z reguł gry rynkowej. Mimo, że  ograniczonych i ułomnych, próbowałem z nich zrobić dobry użytek.

Chcąc zrobić większy krok naprzód skorzystałem z możliwości powstających na rozwijającym się rynku kapitałowym. Postanowiłem zostać maklerem papierów wartościowych. Czułem, że to coś dla mnie.

1995

PBK S.A. &
Millennium Dom Maklerski S.A.

Praca maklera papierów wartościowych.

Jako licencjonowany makler papierów wartościowych poznawałem rynek kapitałowy i kolejne obszary rynku finansowego. Obsługiwałem transakcje papierami wartościowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych i rynku międzybankowym. Poznawałem nowe instrumenty i rynki finansowe.

Cieszyłem się pierwszymi sukcesami własnego inwestowania na giełdzie. Poznałem też drugą stronę tego medalu i gorycz porażki. Nauczony przykrym doświadczeniem zainteresowałem się ryzykiem inwestycyjnym. Zgłębiałem metody zarządzania nim i narzędzia do jego monitorowania. Zacząłem poszukiwanie kolejnych wyzwań.

2000

Millennium TFI S.A.

Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.

Efektem poszukiwań była rola analityka inwestycyjnego i zarządzającego portfelami papierów wartościowych. Dla inwestorów indywidualnych i funduszy inwestycyjnych.

Zajmowałem się sytuacją makroekonomiczną w kraju i głównych gospodarkach zagranicznych.  Analizowałem sytuację finansową wielu emitentów papierów wartościowych, nie tylko krajowych. Tych dopiero pojawiających się na rynku i tych o utrwalonej już pozycji. Szybko rosnących i  tych, którym szczęście mniej dopisywało.  Uczestniczyłem w ustalaniu polityki inwestycyjnej funduszy. Przeprowadzałem transakcje papierami wartościowymi na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.  Były w tym rynki kapitałowe i rynki pieniężne, rynek walutowy i rynek terminowy. Nie mogło zabraknąć rynku depozytowego.

Poznawałem instrumenty, systemy obrotu i instytucje. I choć nie było tego mało, to… potrzebowałem i poszukiwałem czegoś więcej. Nowych możliwości i nowych wyzwań.

2009

Millennium TFI S.A.

Fundusze inwestycyjne z innej strony.

Pojawiła się okazja aby spróbować sił w innym, choć nieodległym obszarze. Dostałem szansę pokierowania zespołem pracowników i spojrzenia na te same sprawy z innej perspektywy. Jako kierujący Departamentem Finansów i Operacji w Millennium TFI nadzorowałem i odpowiadałem za zarządzanie finansami tej instytucji, księgowość i sprawozdawczość funduszy.

Nadzorowałem funkcjonowanie infrastruktury Towarzystwa, w tym systemów informatycznych, oraz procesów operacyjnych. Uczestniczyłem w organizowaniu i tworzeniu dokumentacji. Statutów, prospektów, umów, polityk rachunkowości, sprawozdań finansowych, procedur i innych regulacji wewnętrznych. Wspierałem i uczestniczyłem w raportowaniu do  instytucji nadzorczych i administracji państwowej.

Koordynowałem i nadzorowałem operacyjną współpracę z dostawcami wyspecjalizowanych usług dla Towarzystwa i kilkunastu funduszy inwestycyjnych: depozytariuszem aktywów, agentem transferowym, podmiotem prowadzącym księgi rachunkowe i wycenę aktywów, dystrybutorami jednostek i biegłymi rewidentami.

Koordynowałem współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa: departamentem zarządzania aktywami, departamentem sprzedaży oraz biurem zarządzania ryzykiem.Nie ogarnąłbym tego wszystkiego bez zgranego zespołu wspaniałych pracowników. Ekspertów w swoich obszarach odpowiedzialności. Bez dostępu i bliskich relacji oraz wsparcia Zarządu Towarzystwa. Miałem to jako prokurent uczestniczący w większości ważnych decyzji i podpisujący się pod ważnymi dokumentami. Bezcenna wiedza i bezcenne doświadczenia.

2020

Własna działalność
ponownie

Szkoda byłoby skończyć karierę nie robiąc użytku ze zgromadzonych doświadczeń i zdobytych umiejętności. Postanowiłem wrócić do swojej wcześniejszej pasji – przedsiębiorczości.

Z zamiarem stworzenia przedsięwzięcia użytecznego … dla innych przedsiębiorców. To właśnie dla nich, tych najbardziej ambitnych, szukających możliwości rozwoju, moje korporacyjne doświadczenia mogą być bardzo przydatne.

Znajomość środowiska makroekonomicznego i styczność z setkami  przedsiębiorstw-emitentów papierów wartościowych w nim funkcjonujących to dodatkowe atuty. Mam czym się dzielić i chętnie to robię.

Dlatego teraz doradzam w zarządzaniu finansami małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Pomagam w podnoszeniu finansowej efektywności, poprawianiu płynności finansowej, przebudowie struktur organizacyjnych, optymalizacji procesów finansowych i wprowadzaniu wysokich standardów efektywności w zarządzaniu finansami.

Zapraszam na bezpłatną konsultację

Chętnie poznam Twoje potrzeby i wyzwania. 30 minut wystarczy, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcemy kontynuować ten pierwszy krok do sukcesu. On nic nie kosztuje, a dużo możemy zyskać poznając się wzajemnie!